Strona główna Sanktuarium Jubileusz Miłosierdzia Kilka słów o Jubileuszu
Kilka słów o Jubileuszu
Jubileusz Miłosierdzia w Sanktuarium Krzyża Świętego. Z o. Wincentym Zakrzewskim OCist, proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja Ap. w Krakowie-Mogile, rozmawia Renata Socha z Czasopisma Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach „Apostoł Czyżyński”.

Renata Socha (RS): Jedną z dziesięciu świątyń jubileuszowych Archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz ustanowił Sanktuarium Krzyża Świętego. Jak Ojciec odebrał taką decyzję i czym ona jest dla Ojca?

O. Wincenty Zakrzewski (OWZ): Dla nas jest to oczywiście wielkie wyróżnienie. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że klasztor OO. Cystersów jest słynny dzięki Cudownemu Jezusowi Mogilskiemu i dlatego kard. Stanisław Dziwisz wybrał właśnie to miejsce, po drugiej stronie Krakowa. Po jednej przecież są Łagiewniki, a po drugiej Mogiła. Sanktuarium Mogilskie ma być kościołem Jubileuszowym dla Nowej Huty – dla tej części Krakowa. Dla naszej wspólnoty zakonnej było to tym większe wyróżnienie, że kościołów jubileuszowych w porównaniu do poprzednich jubileuszy jest mniej.

Wydawało mi się, że najważniejsze, co nas czeka, będzie miało miejsce w 2016 roku, mam tu na myśli Światowe Dni Młodzieży. Tymczasem okazało się, że Papież zaplanował dla nas i całego Kościoła jeszcze dodatkowo Jubileusz Miłosierdzia. Jest on wielką łaską, ale także dużym wyzwaniem. Naszym duszpasterskim zadaniem jest zsynchronizować te dwie rzeczywistości. Przecież ŚDM będą przebiegać pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, co wiąże się ściśle z tematem Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego.

RS: Co to oznacza, że sanktuarium będzie uprzywilejowane jako kościół jubileuszowy?

OWZ: Jest to przede wszystkim związane z możliwością uzyskania odpustu jubileuszowego pod zwykłymi warunkami, ale oczywiście trzeba będzie podjąć wysiłek i odbyć pielgrzymkę do Mogiły. Myślę, że to jest właśnie uprzywilejowanie. To łaska związana z miejscem, w którym możemy udzielać rozgrzeszenia. Przyjedzie tutaj Misjonarz Papieski, który będzie mógł udzielać rozgrzeszenia z grzechów i przestępstw zastrzeżonych wyłącznie Stolicy Apostolskiej. Staniemy się konfesjonałem Nowej Huty.

RS: Jaka jest „oferta” Kościoła Jubileuszowego dla parafian, grup i indywidualnych pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium?

OWZ: Pragniemy ożywić pierwszopiątkowe czuwania, które odbywają się w Mogile od dziesięcioleci. Zapraszamy na comiesięczne katechezy.

W każdy piątek jest prowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu. Następnie odprawiana jest Msza św. o godz. 16.00, na końcu droga krzyżowa. W roku jubileuszowym każdy będzie mógł włączyć się do tej wspólnej modlitwy, w małym gronie, przy Krzyżu Mogilskim.

W sanktuarium będzie więcej okazji do spowiedzi. Niedosłyszący mogą wyspowiadać się w konfesjonale na krużgankach.

Ponadto będzie zorganizowany jubileusz katechetów, pracowników służby zdrowia, chorych i niepełnosprawnych oraz Msza św. z namaszczeniem chorych. W kalendarium jubileuszu wpisuje się również, organizowana od lat, Droga Krzyżowa ulicami Nowej Huty. Rozważania w tym roku wygłosi ks. bp Grzegorz Ryś. Również bp Grzegorz wraz z bp. Sandym Millerem w kwietniu poprowadzą rekolekcje kerygmatyczne. Chcielibyśmy, żeby kapłani pielgrzymowali z wiernymi do Sanktuarium, tutaj doświadczali miłosierdzia, a potem starali się okazywać je innym.

Otwarcia Jubileuszu Miłosierdzia w Mogile dokona o. bp Damian Muskus OFM, podczas Mszy św. w niedzielę 13 grudnia o godz. 15.00.

RS: Papież Franciszek poprosił, aby w Kościołach Jubileuszowych każdy pielgrzym mógł przejść przez Bramę Miłosierdzia. Gdzie ona będzie, jak będzie wyglądała i co oznaczała?

OWZ: Nasza brama jest symboliczna i skromna. Stoi już prawie gotowa przed głównym wejściem do kościoła. Jest tak zaprojektowana, aby nie zasłaniała drzwi kościoła. Konstrukcja jest metalowa i ażurowa. Po lewej stronie znajduje się tablica z logo jubileuszu wraz z modlitwą, którą ułożył Papież Franciszek. Po prawej stronie jest tablica informacyjna z kalendarium wraz z herbem naszego opactwa. Nad bramą znajduje się twarz Jezusa Miłosiernego, wykonana na blasze miedzianej.

Chrystus jest bramą owiec, to symbol przejścia. Brama kojarzy mi się z bramą na Lednicy, bramą nowego tysiąclecia. Przyjdziemy na spotkanie z Chrystusem Mogilskim i najpierw przejdziemy przez bramę jubileuszową. Przechodząc przez nią, będziemy mieli okazję wejść w nowy rodzaj życia, wypełniony miłosierdziem. Trzeba będzie przekroczyć pewną granicę. Otworzą się przed nami drzwi kościoła i staniemy się na nowo dziećmi Bożymi, podejmującymi uczynki miłosierdzia.

Przejście przez bramę jest decyzją człowieka, jest decyzją woli o rozpoczęciu czegoś nowego w życiu. Oby to był moment nawrócenia, duchowej przemiany, zmiany jakościowej.

RS: Czy może nam Ojciec powiedzieć parę słów o logo Jubileuszu Miłosierdzia?

OWZ: Chrystus, który jest Bogiem-Człowiekiem, jedno oko ma wspólne z Adamem, którego wyciąga z otchłani. Stajemy się sobie bliscy, ponieważ My patrzymy Jego okiem, a On patrzy naszym. Patrzymy z Jezusem, którego wzrok jest miłosierny. Mamy się tego nauczyć – nie tylko doświadczać miłosierdzia, ale być miłosiernymi. Jak Chrystus wynosi Adama, tak my mamy wynosić naszych bliźnich, mamy dźwigać ich ciężary i starać się spełniać aktywnie uczynki miłosierdzia. Logo jest dziełem o. Marko Ivano Rupnika SJ – autora mozaik w Centrum Jana Pawła II.

RS: W jakim celu ustanowiono kościoły jubileuszowe i jakie jest ich zadanie?

OWZ: Ksiądz Kardynał wskazuje, jak rozkładają się akcenty Jubileuszu Miłosierdzia na mapie Archidiecezji Krakowskiej. Jest 5 kościołów jubileuszowych w Krakowie. To oprócz Mogiły: Katedra św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie i bazylika Wniebowzięcia NMP w Krakowie (kościół mariacki). Sanktuarium jest miejscem, w którym Bóg szczególnie chce się spotkać z człowiekiem i chce mu coś podarować albo dać konkretne zadanie. Współcześnie potrzebne są nam uczynki miłosierdzia. Stając się miłosierni, stajemy się solidarni w kościele. Myślę, że jest ważne, aby umieć to uchwycić. Katechezy i kazania, one będą nam pomagać pogłębić zrozumienie miłosierdzia w sensie intelektualnym. Natomiast wszyscy jesteśmy wezwani do czynnego miłosierdzia. Bóg może się nam objawić w spotkaniu z człowiekiem, któremu wyświadczymy miłosierdzie.

RS: Kiedy zakończy się Rok Jubileuszowy Miłosierdzia i co ma być jego owocem? Proszę także o parę słów zachęty do udziału w tym Nadzwyczajnym Jubileuszu.

OWZ: Pamiętam, że w tym roku na odpuście śpiewał wasz chór Vox fidei z czyżyńskiej parafii. Myślałem o tym, aby na poszczególne katechezy czy też inne wydarzenia zapraszać różne parafie z chórami, z zespołami muzycznymi i ze swoimi kapłanami. Chodzi o to, żeby się w pewnym sensie zaktywizować, żeby pokazać coś nowego.

Koniec roku świętego nastąpi w uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 r., natomiast aktywność w świadczeniu miłosierdzia – nie powinna się skończyć. Przy okazji zachęcam, aby iść do Hospicjum św. Łazarza na kurs wolontariuszy i w ten sposób, chociaż w czasie trwania tego roku, pomóc jednej osobie pojednać się z Bogiem przed śmiercią, pomóc tej osobie umrzeć i przejść na drugą stronę życia. Jest to wyzwanie. Przeżycie autentycznego aktywnego miłosierdzia pozostawia trwały ślad.