Strona główna Sanktuarium Jubileusz Miłosierdzia Lektury obowiązkowe w Roku Miłosierdzia
Lektury obowiązkowe w Roku Miłosierdzia

Zachęcamy do lektury książek, których treść pomoże w lepszym przeżyciu trwającego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Wymienione poniżej pozycje książkowe są do nabycia m. in. w naszym sklepie klasztornym "Cistels".

 

św. s. Faustyna Kowalska "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej". "Dzienniczek" należy do pereł literatury mistycznej. Święta Siostra Faustyna Kowalska pisała go w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 na wyraźne polecenie Pana Jezusa i ze względu na nakaz swych spowiedników: ks. Michała Sopoćki i o. Józefa Andrasza SJ oraz za pozwoleniem przełożonych Zgromadzenia. Pierwsze zachowane zapiski pochodzą z lipca 1934 roku. W "Dzienniczku" Siostra Faustyna opisała swoje niezwykle głębokie życie duchowe, sięgające samych szczytów zjednoczenia z Bogiem w zaślubinach mistycznych, głębię poznania tajemnicy miłosierdzia Bożego i jej kontemplację w codzienności, zmagania i walkę ze słabościami ludzkiej natury oraz trudy związane z prorocką misją.

 

 

 

 

 

Ojciec Święty Franciszek "Miłosierdzie to imię Boga". Ojciec Święty w prostych i bezpośrednich słowach zwraca się do każdego człowieka, budując z nim osobisty, braterski dialog. Na każdej stronie tej książki wyczuwalne jest jego pragnienie dotarcia do wszystkich tych osób – w Kościele i poza nim – które szukają sensu życia, uleczenia ran. W rozmowie z watykanistą Andreą Torniellim Franciszek wyjaśnia – poprzez wspomnienia młodości i poruszające historie ze swojego doświadczenia duszpasterskiego – powody ogłoszenia Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia, którego tak pragnął.

 

 

 

 

 

 

 

bp Grzegorz Ryś "Skandal Miłosierdzia". Miłosierdzie pozostaje wielką tajemnicą Boga i wielkim skandalem w oczach ludzi. Zawiera w sobie to, z czym mamy największe trudności: współczucie, przebaczenie, nawrócenie. Nie stawia warunków, nie zna żadnych granic. Jest darmowe. Ale jednocześnie jest jak światło, które padając na nasze życie sprawia, iż dostrzegamy również to, co jest w nim ciemnością. Bp Grzegorz Ryś głosi skandal miłosierdzia jako nauczanie, które trzeba wykrzyczeć. Nikt nie jest stracony. Miłość Boga jest silniejsza niż ludzki grzech. Bóg nie rozdaje cukierków grzecznym dzieciom, ale podnosi w górę tych, którzy dotknęli dna. Zawiera Bullę "Misericordiae vultus".

 

 

 

 

 

 

ks. Krzysztof Porosło "Miłosierni jak Ojciec. Pozwól się przemienić Bożemu miłosierdziu". Tytuł tej książki nawiązuje do hasła Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, który stanowił inspirację do jej napisania. Jest ona poświęcona zgłębianiu misterium Bożego Miłosierdzia. Nie są to teoretyczne rozważania, ale praktyczny przewodnik w indywidualnych rekolekcjach, które mają doprowadzić czytelnika-uczestnika do rzeczywistego doświadczenia tego, o czym mówi Boże Słowo. Kolejne rozdziały książki zbudowane są wokół fragmentów Pisma Świętego, w których ukazana została tajemnica miłosierdzia. W każdym rozdziale znajduje się wybrany tekst biblijny do osobistej medytacji, pogłębione wskazówki, które pomagają w jego zrozumieniu, propozycje postanowień i zadań w pracy nad sobą, specjalna modlitwa oraz miejsce na zapiski duchowego dziennika.

 

 

 

 

o. Korneliusz Jackiewicz OCist "Miłość bez miary". Bazylika Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile jest miejscem, gdzie wierni mogą uzyskać odpust zupełny w czasie Nadzwyczajnego Roku Świętego - Jubileuszu Miłosierdzia. Ojcowie cystersi wydali książkę pt.: "Miłość bez miary", która zawiera historię Cudownego Wizerunku Pana Jezusa Mogilskiego. Mija 1050 lat od Chrztu Polski. Od krzyża postawionego na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie - Polska zaznaczona jest wieloma krzyżami. Cudowny Krzyż Mogilski doznaje szczególnej czci na krakowskiej ziemi. Niniejsza książka, opisująca jego historię, będzie dla każdego czytelnika cenną pamiątką przeżywanego Jubileuszu Miłosierdzia oraz rocznicy Chrztu Polski.