Strona główna Zwiedzanie Kościół pw. św. Bartłomieja Ap. Sygnalizacja przeciwpożarowa w kościele św. Bartłomieja Ap.
Sygnalizacja przeciwpożarowa w kościele św. Bartłomieja Ap.
30 września 2016 r. zostały zakończone prace związane z modernizacją sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego w należącym do Opactwa Cystersów w Krakowie-Mogile drewnianym kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła. Przedsięwzięcie to objęło swoim zakresem całość budynku (zainstalowano 32 zestawy czujek).

Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt realizacji wyniósł 31 tys. zł., z czego wkład MKiDN to 25 tys. zł. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła Krakowie-Mogile posiada wielką wartość wśród innych zabytków Małopolski. Powstał w 1466 r. – zgodnie z tradycją cysterską – jako świątynia dla wiernych. Kościoły klasztorne służyły jedynie zakonnikom. Budowniczym kościoła był cieśla Maciej Mączka, którego nazwisko upamiętnia widniejąca w południowym portalu inskrypcja.

Kościół był niszczony przez pożary i wojny aż do 1740 r., kiedy to rozpoczęto prace przy jego modernizacji, zachowując jednak gotycki układ przestrzenno-konstrukcyjny. Dobudowano wówczas kaplice boczne oraz nawę poprzeczną, co do dziś wyróżnia tę budowlę na tle drewnianych kościołów Małopolski. Poza unikatowym układem przestrzennym, świątynię wyróżnia późnobarokowy wystrój. Oprócz ołtarzy z 1639 i 1766 r., wnętrze wzbogaca rokokowa polichromia z portretami biskupów, herbem Odrowążów, przedstawieniami papieży oraz scenami ze świętymi: Piotrem, Pawłem, Bernardem z Clairvaux czy Izydorem.

Kościół św. Bartłomieja Apostoła pod względem konstrukcyjnym stanowi wyjątek wśród drewnianych kościołów Małopolski, które charakteryzuje jednonawowy układ i jednolita więźba dachowa. Budowla ta to jedyny znany gotycki obiekt tej kategorii, którego rozwiązanie architektoniczne przedstawia układ trójnawowy.

System sygnalizacji przeciwpożarowej podłączony do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej jest w dzisiejszych czasach niezbędnym wyposażeniem tej klasy zabytków. Dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamontowany system umożliwia natychmiastową lokalizację miejsca powstania pożaru i wczesną interwencję gaśniczą. Teraz tak cenny i unikatowy, a – ze względu na zastosowany budulec – mocno narażony na zajęcie ogniem zabytek, jest odpowiednio zabezpieczony.

 

o. Wincenty Zakrzewski - proboszcz