Strona główna Opactwo Kongregacja Polska Zakonu Szlak Cysterski w Polsce Komunikat ze spotkania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce
Komunikat ze spotkania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce
9 września 2017 r. w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile odbyło się spotkanie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Członkowie Rady Koordynacyjnej obecni na spotkaniu przyjęli następujące ustalenia:

1. Przyjęto informację o rezygnacji prof. dra hab. Andrzeja Marka Wyrwy z funkcji Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej (rezygnacja została złożona ustnie na spotkaniu Rady w Krakowie-Mogile w dniu 12 marca 2016 r. oraz w formie pisemnej na ręce Opata Prezesa O. Piotra Chojnackiego OCist).

2. Postanowiono odstąpić od wyboru nowego Przewodniczącego Rady w związku ze zmianą dotychczasowych zasad funkcjonowania Rady Koordynacyjnej.

3. Przyjęto formułę spotkań, którym każdorazowo przewodniczy O. Opat Prezes, który zasięga opinii uczestników spotkań w zakresie tematów, będących przedmiotem obrad oraz wysłuchuje postulatów zebranych.

4. Postanowiono, że decyzje dotyczące poruszonych kwestii związanych z funkcjonowaniem Szlaku Cysterskiego w Polsce będą podejmowane kolegialnie przez zebranych na spotkaniu, w obecności O. Opata Prezesa przy jego akceptacji.

5. Decyzją O. Opata Prezesa na Sekretarza Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce została powołana Teresa Świercz (dotychczasowy członek Rady).

6. Ustalono, że wszelkie informacje o pracach Rady oraz jej postanowienia będą rozsyłane w formie komunikatów Rady Koordynacyjnej z Biura Rady umiejscowionego w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile obsługiwanego przez ojców cystersów.

7. Uchwalono, że spotkania Rady Koordynacyjnej będą odbywały się co najmniej dwa razy w roku (bądź częściej w miarę potrzeby) w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (bądź w trakcie dorocznych Forów Szlaku Cysterskiego w Polsce, w miejscu spotkania Forum) - każdorazowo spotkania Rady zwołuje O. Opat Piotr Chojnacki, Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów, za pośrednictwem Biura Rady.

8. Podjęto decyzje, aby w celu właściwego i pełnego przepływu informacji dotyczących Szlaku Cysterskiego w Polsce podjąć próbę reaktywacji strony www.szlakcysterski.org, która odtąd obsługiwana będzie przez cystersów. Niezależnie od informacji na oficjalnej (przebudowywanej) stronie Szlaku Cysterskiego Komunikaty Rady Koordynacyjnej oraz istotne informacje będą zamieszczane w zakładce Szlak Cysterski na stronie Opactwa Mogilskiego.

9. Przyjęto propozycję p. Sebastiana Staniszewskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, aby do czasu rozpoczęcia funkcjonowania nowej strony Szlaku Cysterskiego w Polsce wszelkie informacje dotyczące prac Rady i Szlaku Cysterskiego były zamieszczane w zakładce „Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce” utworzonej w tym celu na oficjalnej stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich www.gminycysterskie.org.

10. Za jedno z priorytetowych działań na najbliższą przyszłość uznano zorganizowanie szkoleń specjalistycznych dla przewodników po obiektach cysterskich oraz pracowników ośrodków samorządowych miejscowości na Szlaku Cysterskim w Polsce. Wstępne deklaracje dotyczące możliwości włączenia się w organizację tego rodzaju przedsięwzięć złożyli członkowie Rady reprezentujący Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich.

11. Przyjęto informację o przygotowaniach do kolejnego Ogólnopolskiego Forum Szlaku Cysterskiego w Wąchocku w dniach 21-24 września 2017 r. (niestety wyżej wspomniane Forum zostało odwołane z przyczyn niezależnych od organizatorów).

12. Przyjęto informację o przygotowaniach do Ogólnopolskiego Forum Szlaku Cysterskiego w 2018 r. Organizatorami Forum w 2018 r. są: Gmina Marianowo i Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Marianowie (województwo zachodniopomorskie) przy wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Forum Szlaku Cysterskiego w Marianowie będzie odbywać się w dniach 8-10 czerwca 2018 r. w ramach uroczystych obchodów 770. rocznicy założenia Opactwa Cysterek w Marianowie.