Strona główna Sanktuarium Jan Paweł II w Mogile Ojciec Święty w Mogile
Ojciec Święty w Mogile
Dnia 17 września 1978 r. Kardynał Karol Wojtyła wygłosił swoją ostatnią homilię jako Biskup i Metropolita Krakowski w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile podczas uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Przyzywał serdeczną modlitwą Matkę Bożą ze wszystkich Sanktuariów Maryjnych Archidiecezji, gdzie są Jej koronowane obrazy, tu pod Krzyż Jezusa Mogilskiego. A potem mówił: „W szczególny sposób przybywamy tutaj dzisiaj, ażeby polecić Chrystusowi i Jego Matce nowego, kilka tygodni temu wybranego, następcę Piotra, Papieża Jana Pawła I. Pozwólcie, że o tym ostatnim Papieżu, przynajmniej w kilku słowach wspomnę na tym miejscu. (…) Pan Jezus Go wybrał – jest to twarz dobra, serdeczna, ludzka, łatwo się uśmiechająca, bliska. (…) On wziął krzyż Kościoła w świecie współczesnym. (…) Bo nie można wykluczyć Krzyża z dziejów człowieka”. Potem Kardynał Wojtyła kreślił program naszej wspólnoty i jedności z Ojcem Świętym – „poprzez miłość, która daje siłę sprawiedliwości, poprzez szukanie dróg dla Ewangelii w naszym życiu, poprzez szukanie warunków ewangelizacji” – by wreszcie zakończyć mocnym stwierdzeniem: „będziemy wspólnie się zmagać…”.
Czy mógł wtedy wiedzieć i czuć, że kreślił program swojego pontyfikatu, swojego papieskiego posługiwania? Wnet po tym kazaniu w Mogile, pojechał do Rzymu na następne, na „swoje” konklawe. To jemu poleciła Opatrzność Boża wziąć po Janie Pawle I nie tylko imiona, ale i ten krzyż Kościoła w świecie współczesnym i to szukanie dróg dla Ewangelii – w życiu rodziny chrześcijańskiej i całej rodziny ludzkiej, i to zmaganie. Jakże potrzebne było mu to mocne oparcie o Krzyż Chrystusa.
 
Nic zatem dziwnego, że osiem miesięcy później, gdy stanął na swojej ojczystej i rodzinnej ziemi, w swoim mieście Krakowie, wśród wielu propozycji odwiedzin, wybór padł na Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile. Tutaj też przybył dnia 9 czerwca 1979 r. w wigilię Jego wielkiej modlitwy z narodem na Błoniach Krakowskich, gdzie przyzywał Ducha Świętego, aby odnowił łaską bierzmowania moc swoją świętą w sercach rodaków.
 
Jak niegdyś jako Biskup Krakowski przybywał w pielgrzymce pokutnej, tak teraz jako Papież w przeddzień swoich „prymicji” papieskich w Krakowie, pielgrzymował do Sanktuarium Krzyża Chrystusowego w Mogile. Opactwo cystersów przybrało na ten „dzień, który uczynił Pan”, odświętny wygląd. Wszak po raz pierwszy w jego ponad siedem i półwiekowej historii w jego murach stanąć miał Namiestnik Chrystusowy. W ogrodzie klasztornym padły stare drzewa owocowe, wyrównały się ścieżki, zazieleniła się murawa. Na całej długości północnej ściany bazyliki Opat Bogumił Salwiński zbudował wysokie, górnego okapu dachu sięgające, trójpoziomowe podium, na co zwrócił uwagę Ojciec Święty rozpoczynając swoją homilię. Na niższym poziomie podium, na wysokości nawy bocznej ustawiono ołtarz do Ofiary Eucharystycznej, którą sprawował pasterz Kościoła tarnowskiego, Biskup Jerzy Ablewicz, w otoczeniu duchowieństwa. Na wyższym poziomie na wysokości okien nawy głównej, umieszczono tron papieski z baldachimem. W jego głębi duży, malowany na tę chwilę obraz Chrystusa Mogilskiego, a pod nim fotel dla Jana Pawła II. Zapełnił się rozległy plac w ogrodzie, bazylika, wszystkie dziedzińce, krużganki, przyległe ulice, sąsiadujący z murem klasztornym stadion Klubu Sportowego „Hutnik” na Suchych Stawach – niegdyś prawdziwych stawach rybnych gospodarstwa rybnego klasztoru do 1945 roku, gdy w tafli wodnej tych stawów przeglądały się prastare mury kościoła i klasztoru, jak to ukazują dawne fotografie. Dziś wszystkie te miejsca zapełniają się rzeszą wiernych, liczonych na setki tysięcy.
 
o. Opat dr Jacek Stożek OCist († 2001)

Karol Kardynał Wojtyła. Wybór kazań nowohuckich oraz homilie Jana Pawła II w Krakowie-Nowej Hucie, red. o. Jacek Stożek OCist, Wydawnictwo Calvarianum 1989, s. 215-217.