Strona główna Opactwo Życie wspólnoty / Wydarzenia Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa
Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa

Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa ze zbiorów Opactwa Cystersów w Mogile. W 2020 r. mogilskie Opactwo realizuje zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pn. "Konserwacja unikatowych zabytków piśmiennictwa dla powstającego Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów w Mogile".

Zadanie obejmuje pełną konserwację czterech zabytków. To księgi spisane najprawdopodobniej w mogilskim skryptorium. Pierwsza z nich to Antyfonarz, rękopiśmienna księga liturgiczna. Trzy pozostałe, XV-wieczne, należały do "profesorów mogilskich", jak zwykło się nazywać cystersów, którzy byli wykładowcami Akademii Krakowskiej. W XV i XVI w. księgi były intensywnie użytkowane w liturgii i nauczaniu, a później przez wieki przechowywane w klasztornej bibliotece.

Po zakończeniu konserwacji wszystkie zabytki będzie można zobaczyć na specjalnym pokazie w Mogile w grudniu tego roku. Docelowo odrestaurowane obiekty będą włączone do ekspozycji w powstającym Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.