Strona główna Sanktuarium Odpusty mogilskie (14-21 września) Odpusty mogilskie 2011-2022 Uroczystości ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego
Uroczystości ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego
Wrzesień jest szczególnym miesiącem w naszym sanktuarium. Jest to czas, w którym przeżywamy odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września). Sama nazwa tego święta pochodzi od faktu odnalezienia krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Z tym wydarzeniem związana jest postać cesarzowej - świętej Heleny, której pałac przekształcono na bazylikę. W tej świątyni umieszczono następnie drogocenną relikwię Krzyża przywiezioną z Jerozolimy.

W mogilskim sanktuarium czcimy relikwie Chrystusowego Krzyża oraz związany od wieków z naszą bazyliką łaskami słynący wizerunek Pana Jezusa Mogilskiego. Kiedy cystersi przybyli do Mogiły, zastali tu resztki obrzędów pogańskich, odprawianych u stóp kopca Wandy, córki Kraka - legendarnego założyciela Krakowa. Postawili tu krzyż i rozpoczęli ewangelizację. Następnie wybudowali kościół, w którym Chrystusowy Krzyż zajaśniał szczególnymi łaskami. Jego dzieje, a zwłaszcza początki, giną w zakamarkach historii. W południowej ścianie krużganków klasztornych znajduje się wmurowana płyta pochodzącą z kaplicy Krzyża Świętego, noszącą ślady wyżłobione kolanami pielgrzymów. Jest ona świadectwem bardzo żywego kultu, który rozwijał się w poprzednich wiekach.

Odpust w Mogile rozpoczyna (13 września) Msza św. z procesją, podczas której niesione są relikwie Krzyża Świętego. W dni powszednie odpustu, według stałego porządku, odprawiane są w bazylice Msze św. (06.00, 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 15.30, 18.00) i nabożeństwa, podczas których przybywający licznie pielgrzymi rozważają mękę naszego Zbawiciela, uwielbiają Go i dziękują za wszelkie dobro w życiu.

W tych dniach o godz. 11.30 odprawiana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą wspólnoty zakonne z Krakowa: dominikanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie reformaci, księża misjonarze św. Wincentego á Paulo, cystersi oraz paulini. Przypadający w odpustowym tygodniu piątek przeżywany jest w naszym sanktuarium jako dzień diecezjalnej pielgrzymki chorych i niepełnosprawnych CARITAS. Z pomocą swoich opiekunów licznie przybywają do bazyliki mogilskiej, aby u stóp łaskami słynącego Pan Jezusa skorzystać z łaski odpustu. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00 gromadzi przybyłych pielgrzymów z parafii nowohuckich i okolic, aby pod przewodnictwem swoich Duszpasterzy uczcić Chrystusowy Krzyż i prosić o potrzebne łaski w codziennym życiu. Przed Eucharystią o godz. 17.00 odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Placu św. Jana Pawła II w ogrodzie klasztornym.

Podczas centralnej uroczystości odpustowej główna Msza św. o godz. 11.00 jest celebrowana przy ołtarzu polowym na Placu św. Jana Pawła II. W tym dniu pozostałe Msze św. są sprawowane tylko w bazylice o godz.: 06.00, 06.30, 08.00, 09.30, 13.00, 14.00, 17.00, 18.15. O godz. 16.30 w bazylice odmawiana jest litania do Cudownego Pana Jezusa a po niej procesja eucharystyczna na placu przed bazyliką.

W ostatni dzień odpustu (21 września) sprawowana jest uroczysta Msza św. o godz. 18.00, której przewodniczą Cystersi z klasztorów w Mogile i na os. Szklane Domy. Jest to dzień dziękczynienia za otrzymane łaski od Chrystusa Ukrzyżowanego w czasie kończącego się odpustu.