Strona główna Opactwo Archiwum i biblioteka Zasady korzystania z zasobu Archiwum i Biblioteki. Wskazówki bibliograficzne
Zasady korzystania z zasobu Archiwum i Biblioteki. Wskazówki bibliograficzne
Osoby korzystające z zasobu Archiwum Cystersów w Mogile winny zapoznać się z Regulaminem Archiwum (dostępny poniżej), wypełnić i przesłać (najlepiej pocztą elektroniczną) "Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego".
 
W sprawach związanych z Archiwum (oraz w sprawach skorzystania z zasobów Biblioteki Opactwa - publikacje sprzed 1945 r.) prosimy o kontakt z opactwem przez pocztę mailową.
Pragnący skorzystać z zasobów Biblioteki Opactwa lub z Biblioteki Parafialnej (publikacje po 1945 r.) proszone są o kontakt z opactwem. Szczegóły w zakładce KONTAKT. Więcej informacji o Bibliotece parafialnej w dziale BIBLIOTEKA PARAFIALNA.
 
Bibliografia dotycząca cysterskich i pocysterskich klasztorów na ziemiach polskich zawarta jest w opracowaniu pt. Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A. M. Wyrwa, J. Dekański, K. Kaczmarek, tom I i II, Poznań 1999. Bibliografię tą można pobrać ze strony internetowej Szlaku Cysterskiego:
 
 
 
Wskazówki bibliograficzne (poniższe informacje mają służyć jako wskazówka do dalszych poszukiwań i mają charakter wybiórczy):
 
ARCHIWUM I BIBLIOTEKA

Wałkówski A., "Skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do końca XIII wieku", Łódź 2009 (w pracy: bibliografia). 

Nowak J., "Erwin Redel antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871-1876. Przyczynek do dziejów 'książkołapstwa' w Galicji", w: "Nasza Przeszłość", t. 88, Kraków 1997, s. 329-353.

Batorowska H., "Z dziejów biblioteki klasztoru OO. Cystersów w Mogile od jej zarania do początku XVIII wieku", w: "Prace Bibliotekoznawcze", nr 2, z. 89, Kraków 1985, s. 31-59 (artykuł z bibliografią dostępny także tutaj).

 

Ponadto warto zajrzeć do bibliografii wydawnictw cysterskich po 1945 r., przygotowanej przez Ryszarda Żmudę: Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce: 1945-1995. T. 1, Wydawnictwa zwarte, cz. 1, Warszawa 2000 (wersja elektroniczna), Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce: 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte, cz. 3, Warszawa 2002 (wersja elektroniczna) oraz, przygotowane przez tego autora: Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane (wersja elektroniczna); T. 2, Instytuty życia konsekrowanego (hasła: cystersi, cysterki; wersja elektroniczna) oraz Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000): materiały do uzupełnienia (hasła: cystersi i cysterki; wersja elektroniczna).