Strona główna Sanktuarium Nowohucka Droga Krzyżowa 4. Nowohucka Droga Krzyżowa
4. Nowohucka Droga Krzyżowa

4. Droga Krzyżowa ulicami Nowej Huty wyruszyła w Niedzielę Palmową spod kościoła Księży Pallotynów na ul. Bulwarowej i zakończyła się szczęśliwie w Opactwie Mogilskim. W tym roku w Nabożeństwie wzięła udział rekordowa liczba wiernych – ponad 4 tysiące. Pomysł na tę Drogę zrodził się równo cztery lata temu. Jednym z inicjatorów w był ksiądz Marcin Gontarz, Pallotyn, wtedy wikariusz w parafii MB Pocieszenia na ul. Bulwarowej w Nowej Hucie. Nic by jednak nie zdziałał, gdyby nie prężnie działający przy parafii młodzi ludzie z oazy i grupy studenckiej, którzy podrzucili pomysł, a później zajęli się organizacją. Dzięki współpracy z ojcami Cystersami i młodzieżą z parafii św. Bartłomieja w Mogile stworzyli pierwszą Drogę Krzyżową ulicami Nowej Huty. Był rok 2007. Spodziewali się około 500 wiernych, na tyle też się przygotowali. Jakim zaskoczeniem były wówczas te 2 tysiące uczestników!

Droga Krzyżowa ulicami Nowej Huty zyskała ogromne poparcie wśród mieszkańców dzielnicy. Szczególnie dlatego, że odbywa się corocznie w intencji beatyfikacji Jana Pawła II, który był tak bliski nowohucianom. Warto też podkreślić, że w organizację włączyło się wiele wspólnot i parafii nowohuckich. W tym roku Droga Krzyżowa wyruszyła już czwarty raz. Trasa Drogi jest niezmienna od początku. Zaczyna się na placu przed kościołem Księży Pallotynów, na ulicy Bulwarowej, dalej idzie obok zalewu nowohuckiego, XVI Liceum Ogólnokształcącego i wreszcie ulicą Klasztorną do Bazyliki w Mogile. Nie zmienia się również nagłośnienie. Co roku jest to 9 bezprzewodowych tub, które rozbrzmiewają na tyle głośno, by wszyscy uczestnicy dobrze słyszeli rozważania i śpiew. Corocznie Droga Krzyżowa ma miejsce w Niedzielę Palmową. Tegoroczna odbyła się 28 marca. Nabożeństwo zaczyna się o godzinie 19.00, a kończy około 22.00.

Od dwóch lat księdzem odpowiedzialnym za Nabożeństwo jest ks. Rafał Nitek, Pallotyn, który przygotowuje rozważania i modlitwy. O to, by trafiły one do serc wiernych, dba pan Piotr Piecha, aktor z Teatru Ludowego, który drugi już raz z przejęciem czytał rozważania i pomagał uczestnikom zgłębiać Drogę Krzyżową. Również proboszcz parafii MB Pocieszenia, ks. Józef Gwozdowski zasługuje na kilka słów wspomnienia, ponieważ to dzięki niemu i za jego zgodą Droga Krzyżowa w ogóle zaczęła funkcjonować cztery lata temu. W tym roku także od samego początku wspierał inicjatywę. Należy dodać, że ksiądz Rafał zaprosił do współpracy ojca Wincentego Zakrzewskiego z Mogiły, który czytał wezwania i stacje, pomagając tym samym w duchowym prowadzeniu Drogi Krzyżowej.

Osobami, które corocznie projektują plakat promujący Drogę Krzyżową, są Renia Kuś i Paweł Kalina z parafii Serca Jezusowego na os. Teatralnym, współpracujący na stałe z oazą pallotyńską. W tym roku plakat nawiązywał do Roku Kapłańskiego i podkreślał, że drugą intencją Drogi Krzyżowej jest modlitwa za wszystkich kapłanów.

Kinga Michta i Andrzej Salawa z parafii Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich zajmują się ogólnie rozumianym porządkiem. To oni dyrygują wszystkimi porządkowymi, ustalają zasady, dbają o bezpieczeństwo. Warto docenić także wielką pomoc policji i straży miejskiej. Funkcjonariusze zamykają ulice, którymi przechodzi Droga Krzyżowa, sami też starają się brać udział w Nabożeństwie. Asia Kargól, Asia Osyszko od Pallotynów tworzą grupę śpiewającą. Studentki przygotowują śpiewniki, opracowują pieśni, a następnie użyczają swoich głosów i gardeł, prowadząc śpiew przez prawie trzy godziny. W tym roku mieliśmy także okazję wysłuchać Chóru Amadeum z parafii MB Pocieszenia, który śpiewał po zakończeniu Drogi Krzyżowej w Bazylice Mogliskiej, podczas gdy wierni rozchodzili się już do domów. Grzegorz Natanek, a wcześniej także Dawid Dziedzic, to osoby z parafii mogilskiej, które są zaangażowane w organizację. Oaza mogilska zajmuje się co roku oprawą świetlną Nabożeństwa, czyli pochodniami, które towarzyszą Krzyżowi, ale również zapewnia kilkunastu porządkowych oraz grupę ministrantów i lektorów niosących Relikwie Krzyża Świętego. Warto wspomnieć również o Januszu Szarku, odpowiedzialnym za nagłośnienie, a także Maltańskiej Służbie Medycznej, która pomaga przy ewentualnych poparzeniach bądź jakichkolwiek innych problemach zdrowotnych. Duży szacunek należy się także Kindze Pietuszko, co roku zajmującej się zorganizowaniem tzw. Grupy Cyrenejskiej, której zadaniem jest pomoc, gdyby okazało się, że grupa niosąca krzyż jest za mała albo sobie nie radzi.

W samo niesienie Krzyża, które w zasadzie jest najważniejszym zadaniem podczas Drogi Krzyżowej, zaangażowane są różne grupy z całej Nowej Huty. Od dwóch lat w czasie Nabożeństwa towarzyszy nam stary Krzyż Mogilski. Dawnymi czasy to na nim wisiała cudowna figura Jezusa Mogilskiego. Podczas Drogi Krzyżowej niesione są także Relikwie Krzyża Świętego, którymi wszyscy uczestnicy zostają pobłogosławieni w Mogile przez opata – ojca Piotra Chojnackiego OCist.

W tym roku Krzyż niosły następujące grupy: wierni z parafii MB Pocieszenia, oaza z parafii MB Pocieszenia, oaza z parafii św. Judy Tadeusza w Czyżynach, rodziny, księża, siostry zakonne i klerycy, kadeci Państwowej Straży Pożarnej z jednostki na os. Zgody, wolontariusze i pracownicy Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimskiej, emeryci i renciści z NSZZ Solidarność, oaza z parafii św. Józefa na os. Kalinowym, wierni z parafii MB Częstochowskiej na os. Szklane Domy, nauczyciele, wierni z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach oraz oazowicze z parafii św. Bartłomieja w Mogile. Jak co roku, tak i tym razem Drodze Krzyżowej towarzyszyło mnóstwo fotografów. Ich trzygodzinną pracę będzie można już niedługo oglądać na stronach internetowych dwóch parafii organizujących Nabożeństwo (strona gazetki parafialnej Matka Pocieszenia oraz strona Opactwa w Krakowie-Mogile)

Organizatorów i osób odpowiedzialnych jest co roku coraz więcej. Należy zaznaczyć, że są to głównie młodzi ludzie związani z Ruchem Światło-Życie. Dzięki nim Droga Krzyżowa czwarty raz wyruszyła i została ofiarowana za Jana Pawła II. Nie jesteśmy w stanie zliczyć, ilu dokładnie wiernych wzięło udział w modlitwie, ale orientacyjnie można podać, że było to na pewno ponad 4 tysiące nowohucian. Tak duża frekwencja ogromnie cieszy i napawa optymizmem na przyszłe lata wspólnego niesienia Krzyża.


Ola Urzędowska [ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ]

 

Ola Urzędowska, animatorka Ruchu Światło-Życie z parafii MB Pocieszenia, na co dzień redaktor jednego z krakowskich wydawnictw. Jest główną koordynatorką całego nabożeństwa. Pracę przy Drodze Krzyżowej zaczyna już wiele tygodni przed jej rozpoczęciem. Pisze listy i zaproszenia do księży, duszpasterzy nowohuckich, a także do wszystkich wiernych. Zajmuje się również kontaktami z przedstawicielami wszystkich służb wspomagających Drogę Krzyżową i mediami. Organizuje spotkania i szkolenia.