Strona główna Parafia Biblioteka parafialna W służbie Kościołowi: Biblioteka parafialna
W służbie Kościołowi: Biblioteka parafialna
Biblioteka parafialna w roku 1994 obchodziła swoją 30. rocznicę „urodzin”. Zatem dzisiaj [w 1999 r.] ma już 35 lat. Czy spełniła oczekiwania, jakie pokładano w 1963 roku, w momencie jej tworzenia? Jan Paweł II skierował do polskich pielgrzymów w 1994 roku następujące słowa: (…) Czy otrząsnęliśmy się z bierności, nastroju biadolenia i bezsiły? (…) Czy w działaniu na rzecz słabych, ubogich, odciętych od kultury okazaliśmy się skuteczni, zdolni do braterskiej współpracy? (…) Co musimy zrobić dla zdewastowanej przyrody i umierających bibliotek, aby z dołu od potrzebujących odezwały się głosy pochwały i wdzięczności? Wtedy może i biskupi pochwalą nas z góry i przestanie być „cicho o świeckich”. („Przegląd katolicki” 6/94). Miejmy nadzieję, że w dużej części nasza biblioteka parafialna swoją działalnością odpowiada na te myśli papieża.
 
Jak się zaczęło? Działalność Biblioteki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja w Krakowie-Mogile rozpoczęła się od dnia 29 września 1963 roku, kiedy to w ogłoszeniach duszpasterskich o. Gerard Matula (proboszcz parafii od 12.10.1957 r. do 2.05.1971 r.) przedstawił sprawy dotyczące czytelnictwa książek i prasy religijnej: Cywilizacja materialistyczna coraz bardziej przenika do ludzi, wiara staje się coraz bardziej anemiczna i mało zdolna obudzić żywy kontakt z Bogiem. Brak znajomości prawd Bożych, a z drugiej strony spotkanie się z fałszywym ujęciem zasad wiary Kościoła prowadzi do więdnięcia duszy dla Boga. Stąd wynika ogromna konieczność czytania książek religijnych i prasy katolickiej. W dalszej części ogłoszeń duszpasterskich zawiadomił, że zebrana została pewna liczba książek religijnych i w sali katechetycznej (obok kancelarii parafialnej) będzie można je wypożyczać w czwartek, piątek i sobotę od godz. 19 do 21. Wiadomość ta została bardzo przychylnie przyjęta przez parafian. Jest to zalążek założenia biblioteki parafialnej.
 
Nieoceniony wkład w uporządkowanie księgozbioru wnieśli niestrudzeni w pracy Parafianie. Nie można zapomnieć o licznych ofiarodawcach książek, którzy przekazali nieodpłatnie (niekiedy swoje ulubione tytuły) wzbogacając w ten sposób księgozbiór. Biblioteka wspomaga dzieło utrzymania uczelni katolickiej tj. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ta forma działalności została zapoczątkowana w momencie, kiedy gośćmi parafii byli reprezentanci tej uczelni (początek lat osiemdziesiątych). Zawiązane zostało Towarzystwo Przyjaciół KUL. Ofiary składane w bibliotece były systematycznie przekazywane na konto TP KUL.
 
W przestawionym okresie czasu niedzielne dyżury w bibliotece pełniło trzech bibliotekarzy. Nieprzerwanie w ciągu tych lat zbiorem opiekował się Tadeusz Ciupak. (…). W roku 1981 rozprowadzano miesięcznie 340 egzemplarzy miesięcznika „L’Osservatore Romano” – oficjalnej gazety Stolicy Apostolskiej – w roku 1994 było już tylko 10 egzemplarzy. Gazeta dostępna była w wolnej sprzedaży. W tym miejscu należy wspomnieć, że niektóre numery pisma z roku 1980 (82, 84, 85) zostały skonfiskowane przez ówczesną cenzurę. Brakujące numery (z wyjątkiem dodatku do nr. 12/85) otrzymano drogą pośrednią.
 
Od 23.04.1996 r. zbiorem biblioteki opiekuje się Pani Magdalena Golonek. Na dzień dzisiejszy [1999 r.] zarejestrowanych jest 877 czytelników, 32 czytelników stale korzysta z biblioteki, 10-15 osób odwiedza bibliotekę każdej niedzieli. Zbiór książek liczy 3817 woluminów i 864 sztuki kaset magnetofonowych. Dostępnych w czytelni jest 14 tytułów czasopism, w tym 5 tygodników. Wspomnieć należy, że od 20 lat prowadzona jest pełna dokumentacja biblioteki dlatego możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu jej działalności.
 
 
Tadeusz Ciupak
Na podstawie: „Mogilski Krzyż. Gazeta parafii św. Bartłomieja Ap.” nr 6 (9.05.1999), s. 3; MK nr 8 (23. 05.1999), s. 2-3.