Strona główna Zwiedzanie Ogród klasztorny
Ogród klasztorny


Historia ogrodu opactwa Cystersów w Mogile

Zespół zabudowań klasztornych i założenia ogrodu oraz gospodarstwa opactwa cystersów w Krakowie Mogile można podzielić na: kościół konwentualny i dziedziniec obok kościoła, pomieszczenia klasztorne i wirydarz, dziedziniec gospodarczy (przeorat i Dom Pielgrzyma), zabudowania gospodarcze, warzywnik ze szklarnią (od strony opatówki), plac Jana Pawła II.

Powstanie opactwa datuje się na rok 1222, kiedy to biskup krakowski Iwo Odrowąż nadaje zakonnikom wieś Mogiłę: rozpoczyna się budowa klasztoru, folwarku, gospodarstwa, aranżacja ogrodu; wszystko według reguł zakonnych – klasztor powinien być tak urządzony, aby wszystko co potrzebne w nim było: a więc woda, młyn, ogród i warsztaty, by bracia nie musieli wychodzić na zewnątrz, bo to nie jest korzystne dla ich duszy. Opactwo miało więc być samowystarczalne. Dla realizacji tych celów stosowano również przepis o klauzurze, obejmujący oprócz kościoła i klasztoru także tereny przyklasztorne – z tej też racji otaczano je murem i fosami.

Więcej…
 
Współczesny ogród i otoczenie klasztoru

Średniowieczny ogród o założeniu włoskim zmienił swoje przeznaczenie w związku z pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do Mogiły (9 VI 1979 r.); ogród (w dużej części) zmieniono na plac przygotowany na przyjęcie papieża. Na północnej ścianie bazyliki powstał ołtarz polowy – miejsce celebry Eucharystii i spotkania z Ojcem Świętym.

Po tej pamiętnej pielgrzymce część ogrodu przemianowano na Plac im. Jana Pawła II, gdzie w latach 1980/83 zrealizowano projekt ołtarza polowego (pomysłu o. opata Bogumiła Salwińskiego – † 1991r.) z mozaiką cudownego wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego (autor konstrukcji: doc. dr inż. Kazimierz Różycki; wystrój architektoniczny: arch. Barbara Krawczyk-Gruszczyńska). Na dwóch kolumnach wsparto tympanon i umieszczono napis „W krzyżu nadzieja” i herb papieski. Do ołtarza z trzema tarasami, schodzącego szerokimi schodami, prowadzi główna ścieżka otoczona niską balustradą, w środek której wkomponowano obelisk – założenie to inspirowane było m.in. bazyliką i placem św. Piotra w Watykanie.

Więcej…
 
Ołtarz polowy w ogrodzie klasztornym w Mogile

Elementy architektury ołtarza polowego w ogrodzie klasztornym w Mogile nawiązują do Placu św. Piotra w Watykanie, ale nie tylko. Ołtarz ten ma związek ze św. Janem Bosko i treścią jego wizji. Wśród tych snów-wizji Jan Bosko miał zobaczyć walkę i zmaganie Kościoła z mocami zła. Jedna z nich, którą święty opowiedział swoim wychowankom 30 maja 1862 roku, została nazwana „dwie kolumny”.

Ksiądz Jan Bosko zobaczył coś na podobieństwo wielkiego morza (oceanu), po którym pływały niezliczone okręty, stojące w szyku bojowym. Na ich pokładach znajdowało się mnóstwo broni i prochu, były też zaopatrzone w armaty, a dzioby miały zakończone ostro jak włócznie, jakby chciały przebić statki wroga. Na ich pokładach znajdowały się też książki. Okręty te atakowały inne statki, o wiele większe od siebie.

Więcej…
 
Z wizytą w ogrodzie Cystersów

Ogród zakonu Cystersów w Mogile obfituje w rośliny. Rosną tam kwiaty, owoce, warzywa, drzewa owocowe i ozdobne a nawet zioła.

Na pamiątkę wizyty papieskiej, która miała miejsce w 1979 roku, ogród klasztorny nazwano placem imienia Jana Pawła II. Oddano go do użytku wiernych, którzy w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz w dniach Odpustu Mogilskiego rozważają Drogę Krzyżową Chrystusa przy ustawionych tutaj stacjach. Po środku ogrodu stoi wysoki ołtarz ozdobiony napisem "W KRZYŻU NADZIEJA", przy którym w niedzielę wypadającą między 14 a 21 września o godzinie 11.00 jest odprawiana suma odpustowa.

Więcej…