Strona główna Zwiedzanie Dziedziniec klasztorny
Dziedziniec klasztorny


Remont dziedzińca przed bazyliką mogilską (2011 r.)
Już kilka miesięcy temu na łamach „Mogilskiego Krzyża” informowaliśmy o remontach w klasztorze i jego otoczeniu. W majowym numerze zaprezentowaliśmy wizualizacje dziedzińca przed bazyliką. Remont jest nie tylko modernizacją, ale też odtworzeniem i wyeksponowaniem elementów historycznych placu. Projekt ten został zatwierdzony przez konserwatora zabytków i otrzymał wymagane zezwolenia (również na usunięcie części zieleni).
 
Przy obecnej figurze Matki Boskiej Częstochowskiej powstanie „ogród Maryjny” [A]. Wygląd zmienią też tzw. arkady, m.in. przez nowe podcienia od strony ogrodu i nową lokalizację kiosku z dewocjonaliami [B].
Więcej…
 
Dziedziniec klasztorny (do 2011 r.)
Ze względu na stan dziedzińca przed klasztorem końcem roku 2010 rozpoczęto prace remontowe placu. Jego obecny wygląd (2012 r.) w wielu swych elementach nawiązuje do historii tego miejsca. Poniżej przypominamy, jak to było przed remontem...
 
Dla ułatwienia ruchu pielgrzymkowego na dziedzińcu przed kościołem wyburzono dwa odcinki murów ogrodzeniowych, wydzielających dawny plac kościelny. Tu można zobaczyć zachowany fragment gotyckiego muru z ostrołukowym oknem – był on częścią większego budynku w tym miejscu (być może hospicjum). W 1966 r. od strony północnej zbudowano arkadowy krużganek dla celów kultowych (są tu m.in. współczesne obrazy-stacje Dróżek Pana Jezusa) i kiosk z pamiątkami. XIX-wieczną bramę wejściową na plac poszerzono w 1959 r. i ustawiono tu kamienne figury świętych Piotra i Pawła. W 1964 roku obniżono poziom dziedzińca o 60-70 cm.
Więcej…
 
Ołtarz Pamięci Narodowej
Ołtarz Pamięci Narodowej (usytuowany na dziedzińcu przed bazyliką) został zbudowany w 1989 r.; upamiętnia on przede wszystkim Polaków, którzy zginęli w obronie Ojczyzny i walki o jej wyzwolenie w ciągu ostatnich stuleci, ale jest również znakiem pamięci o pomordowanych w obozach i miejscach zagłady, ofiary reżimu komunistycznego oraz upamiętnieniem bolesnych tragedii, które dotknęły nasz naród.
 
Więcej…
 
Pomnik ks. Jerzego Popiełuszki w Mogile
Z okazji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki postanowiliśmy "odświeżyć" pamięć pomnika księdza Jerzego, który już w dwa lata po jego śmierci stanął na dziedzińcu klasztornym. Najpierw jednak kilka informacji o błogosławionym.
 
1947-09-14
Alfons Popiełuszko (potem: Jerzy Aleksander) urodził się 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Podlasiu. W 1965 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W 1972 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Związał się ze środowiskami robotniczymi i aktywnie wspierał Solidarność. Był lubiany i ceniony, ale zawsze represjonowany – system totalitarny widział w nim swego wroga.
 
Po męczeńskiej śmierci ks. Jerzego 19 października 1984 r., „nieznani sprawcy” (zapewne działacze z Solidarności) powiesili na bazylice mogilskiej przy lewym wejściu duży portret (ok 70 x 100 cm) księdza Popiełuszki, wykonany na zwykłym kartonie, czarną temperą, oprawiony w prostą ramę za szkłem. Wierni zauważywszy obraz, z potrzeby serca zaczęli zapalać znicze i modlić się przy nim.
Więcej…