Strona główna Parafia Informator parafialny Gazeta parafialna
Gazeta parafialna


"Mogilski Krzyż" wrzesień - październik 2020

Z dużym wzruszeniem przystępuję do pisania wstępu do dwusetnego numeru naszej gazety, mając świadomość, jaki wysiłek wkładano w jej prowadzenie na przestrzeni ponad 20 lat. Patrząc na zamieszczony w gazecie skan numeru pierwszego, widać wyraźnie, jak wielka to była praca. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tworzeniu pisma naszej wspólnoty, jego składaniu i drukowaniu.

Ten numer jest przełomowy również dlatego, że znika z niego klauzula „Do użytku wewnętrznego Parafii pw. św. Bartłomieja Ap.”. Nasza gazeta otrzyma numer ISSN, a wszystkie posiadane przez redakcję numery archiwalne trafią do Biblioteki Narodowej. To takie nowe otwarcie naszej wspólnoty parafialnej na świat.

Za nami wakacje, które nie dla wszystkich były czasem odpoczynku. W tym miejscu chciałbym napisać o dwóch, jak sądzę, ważnych dokumentach kościelnych, które pojawiły się podczas wakacji. Pierwszy wydała watykańska Kongregacja ds. Duchowieństwa i jest to instrukcja dotycząca parafii pt. Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła, a drugi to Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+. Pierwszy z nich doczekał się już omówienia w „Gościu Niedzielnym” z 23 sierpnia br., zachęcam do lektury. Drugi dokument ma aż 27 stron i pojawił się tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Raczej nieprzypadkowo, ponieważ jego czwarta część jest odpowiedzią Kościoła na stanowisko środowisk LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Powinni go przeczytać rodzice, katecheci, nauczyciele i wszyscy kierownicy placówek oświatowych.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" maj - czerwiec 2020

Pamiętam z dzieciństwa widoki malutkich cmentarzy, ogrodzonych zwykle ceglanym murem. Wewnątrz nie było żadnych nagrobków. Mówiono, że to cmentarze choleryczne. Wydawało mi się to przykre, gdy starsi opowiadali, że zmarłych na skutek epidemii chowano daleko od osiedli ludzkich w bezimiennych zbiorowych dołach. Obrazy tych niewielkich cmentarzy stają mi dzisiaj przed oczyma, gdy ludzkość zmaga się z wyzwaniem COVID-19. Tymczasem przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer gazety parafialnej. Mamy nadzieję, że będzie on nie tylko dokumentem, ale zachęci do refleksji o zmieniającej się duchowości.

„Zaprośmy Jezusa do łodzi swojego życia...”. 27 marca papież Franciszek skierował te słowa do całego Kościoła, do wszystkich ludzi dotkniętych pandemią. Wezwał nas do tego, byśmy w tym czasie nie zapomnieli o modlitwie i nie zapomnieli o tym, że Jezus jest z nami. Ojciec Święty na pustym placu św. Piotra mówiący do nas wszystkich... Jakże dziwnie wyglądają takie nabożeństwa bez wiernych. Uznaliśmy w redakcji, że te słowa Ojca Świętego są na tyle ważne, że przedrukujemy je na s. 5.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" marzec - kwiecień 2020

Święty Ludwik Grignion de Montfort uczy nas o trzech sposobach podejmowania Krzyża. Można go przyjąć tak jak uczynił to Pan Jezus, można go wziąć w ramiona jak pokutujący Dobry Łotr, można też odnieść się do niego jak drugi łotr, który krzyż przeklinał. A jak ty przyjąłeś swój krzyż?

Za nami dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich we Wspólnocie Kościoła. Przypomina o tym okładka naszej gazety. "Co się dzieje z tym Kościołem?" - pytają niektórzy. Trzeba raczej postawić pytanie: "Co dzieje się ze społeczeństwem w którym żyjemy?" Tego typu sytuacje zdarzały się i będą zapewne zdarzać się w przyszłości, trzeba dać świadectwo, że nie zgadzamy się na takie zło, nie rozumiemy go i dystansujemy się od niego.

Pewnie słyszeliście powiedzenie, że o grzechach mówi się tylko w konfesjonale. To prawda, ale młodzi ludzie mogą mieć z tym kłopot. Trzeba to zatem nagłaśniać, żeby uczyć i wychowywać. Potrzeba też modlitwy. Jeśli skrzywdzeni przez osobę duchowną czy przez kogoś innego są wśród nas, chcemy im pomóc. Jeśli chcą wierzyć, pomóżmy, aby ich uzdrowienie mogło dokonywać się w Kościele i przy wsparciu wspólnoty parafialnej. Są wśród nas tacy, którzy mówią: "Nie czuję się odpowiedzialny za taki grzech, trudno jest mi zatem modlić się w takiej intencji!" To prawda, ale do modlitwy w tej intencji zaprosił nas Ojciec Święty, Ksiądz Prymas oraz nasi Biskupi! W sposób szczególny modlitwą otoczyliśmy w piątek, 28 lutego, cały Kościół Krakowski, a szczególnie bpa Jana Szkodonia.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" styczeń - luty 2020

Krzyż zamiast wieńca. Tak można krótko podsumować prace ciesielskie przy kościele św. Bartłomieja. Zwykle tego typu prace kończą się zawieszeniem wieńca. Tymczasem my zakończyliśmy je uroczyście umieszczeniem krzyża na sygnaturce. W kuli pod krzyżem umieściliśmy z troską dwie tuby z pamiątkami dla przyszłych pokoleń. Podczas poświęcenia nowego krzyża wspomniałem słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Krakowie – Mogile 40 lat temu.

Wówczas, 9 czerwca 1979 r., powiedział on: "Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mogile – w pobliżu Starej Huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie Millenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Dziękujemy dzisiaj przy krzyżu mogilskim, a zarazem przy krzyżu nowohuckim za ten nowy początek ewangelizacji, który tutaj się dokonał. I prosimy wszyscy, ażeby był tak samo owocny – owszem, jeszcze bardziej owocny, jak pierwszy."

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2019
Kiedy piszę te słowa, za oknem mojej celi promienie zachodzącego słońca wpadają do klasztornego ogrodu. Jest miło i ciepło. Tymczasem już niedługo Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To będzie zupełnie inny klimat! Przypomina nam o tym dobitnie okładka numeru i wiadomość, że o. Niward Karsznia nie żyje.

W tym numerze gazety opisujemy najważniejsze wydarzenia z życia parafii i sanktuarium, jakie obchodzimy każdego roku. Myślę tu o obu odpustach. Możemy więc, wspominając Odpust ku czci podwyższenia Krzyża Świętego, przypomnieć sobie kazanie ks. bpa Janusza Mastalskiego wygłoszone do nas podczas sumy pontyfikalnej na Placu św. Jana Pawła II. Kalendarium, pisane przez o. Macieja, obejmujące w tym numerze miesiące sierpień i wrzesień, informuje m. in., że podczas odpustu mogilskiego uroczyście obchodziliśmy 25-lecie pracy o. Marka Kiecia jako kapelana Szpitala im. Stefana Żeromskiego. Był to bardzo miły i wyjątkowy akcent odpustowy.

Więcej…