Strona główna Parafia Informator parafialny Gazeta parafialna
Gazeta parafialna


"Mogilski Krzyż" maj - czerwiec 2020

Pamiętam z dzieciństwa widoki malutkich cmentarzy, ogrodzonych zwykle ceglanym murem. Wewnątrz nie było żadnych nagrobków. Mówiono, że to cmentarze choleryczne. Wydawało mi się to przykre, gdy starsi opowiadali, że zmarłych na skutek epidemii chowano daleko od osiedli ludzkich w bezimiennych zbiorowych dołach. Obrazy tych niewielkich cmentarzy stają mi dzisiaj przed oczyma, gdy ludzkość zmaga się z wyzwaniem COVID-19. Tymczasem przekazujemy do Państwa rąk kolejny numer gazety parafialnej. Mamy nadzieję, że będzie on nie tylko dokumentem, ale zachęci do refleksji o zmieniającej się duchowości.

„Zaprośmy Jezusa do łodzi swojego życia...”. 27 marca papież Franciszek skierował te słowa do całego Kościoła, do wszystkich ludzi dotkniętych pandemią. Wezwał nas do tego, byśmy w tym czasie nie zapomnieli o modlitwie i nie zapomnieli o tym, że Jezus jest z nami. Ojciec Święty na pustym placu św. Piotra mówiący do nas wszystkich... Jakże dziwnie wyglądają takie nabożeństwa bez wiernych. Uznaliśmy w redakcji, że te słowa Ojca Świętego są na tyle ważne, że przedrukujemy je na s. 5.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" marzec - kwiecień 2020

Święty Ludwik Grignion de Montfort uczy nas o trzech sposobach podejmowania Krzyża. Można go przyjąć tak jak uczynił to Pan Jezus, można go wziąć w ramiona jak pokutujący Dobry Łotr, można też odnieść się do niego jak drugi łotr, który krzyż przeklinał. A jak ty przyjąłeś swój krzyż?

Za nami dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich we Wspólnocie Kościoła. Przypomina o tym okładka naszej gazety. "Co się dzieje z tym Kościołem?" - pytają niektórzy. Trzeba raczej postawić pytanie: "Co dzieje się ze społeczeństwem w którym żyjemy?" Tego typu sytuacje zdarzały się i będą zapewne zdarzać się w przyszłości, trzeba dać świadectwo, że nie zgadzamy się na takie zło, nie rozumiemy go i dystansujemy się od niego.

Pewnie słyszeliście powiedzenie, że o grzechach mówi się tylko w konfesjonale. To prawda, ale młodzi ludzie mogą mieć z tym kłopot. Trzeba to zatem nagłaśniać, żeby uczyć i wychowywać. Potrzeba też modlitwy. Jeśli skrzywdzeni przez osobę duchowną czy przez kogoś innego są wśród nas, chcemy im pomóc. Jeśli chcą wierzyć, pomóżmy, aby ich uzdrowienie mogło dokonywać się w Kościele i przy wsparciu wspólnoty parafialnej. Są wśród nas tacy, którzy mówią: "Nie czuję się odpowiedzialny za taki grzech, trudno jest mi zatem modlić się w takiej intencji!" To prawda, ale do modlitwy w tej intencji zaprosił nas Ojciec Święty, Ksiądz Prymas oraz nasi Biskupi! W sposób szczególny modlitwą otoczyliśmy w piątek, 28 lutego, cały Kościół Krakowski, a szczególnie bpa Jana Szkodonia.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" styczeń - luty 2020

Krzyż zamiast wieńca. Tak można krótko podsumować prace ciesielskie przy kościele św. Bartłomieja. Zwykle tego typu prace kończą się zawieszeniem wieńca. Tymczasem my zakończyliśmy je uroczyście umieszczeniem krzyża na sygnaturce. W kuli pod krzyżem umieściliśmy z troską dwie tuby z pamiątkami dla przyszłych pokoleń. Podczas poświęcenia nowego krzyża wspomniałem słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Krakowie – Mogile 40 lat temu.

Wówczas, 9 czerwca 1979 r., powiedział on: "Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja. Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mogile – w pobliżu Starej Huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie Millenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat. Dziękujemy dzisiaj przy krzyżu mogilskim, a zarazem przy krzyżu nowohuckim za ten nowy początek ewangelizacji, który tutaj się dokonał. I prosimy wszyscy, ażeby był tak samo owocny – owszem, jeszcze bardziej owocny, jak pierwszy."

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" listopad - grudzień 2019
Kiedy piszę te słowa, za oknem mojej celi promienie zachodzącego słońca wpadają do klasztornego ogrodu. Jest miło i ciepło. Tymczasem już niedługo Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. To będzie zupełnie inny klimat! Przypomina nam o tym dobitnie okładka numeru i wiadomość, że o. Niward Karsznia nie żyje.

W tym numerze gazety opisujemy najważniejsze wydarzenia z życia parafii i sanktuarium, jakie obchodzimy każdego roku. Myślę tu o obu odpustach. Możemy więc, wspominając Odpust ku czci podwyższenia Krzyża Świętego, przypomnieć sobie kazanie ks. bpa Janusza Mastalskiego wygłoszone do nas podczas sumy pontyfikalnej na Placu św. Jana Pawła II. Kalendarium, pisane przez o. Macieja, obejmujące w tym numerze miesiące sierpień i wrzesień, informuje m. in., że podczas odpustu mogilskiego uroczyście obchodziliśmy 25-lecie pracy o. Marka Kiecia jako kapelana Szpitala im. Stefana Żeromskiego. Był to bardzo miły i wyjątkowy akcent odpustowy.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" wrzesień - październik 2019
Wszyscy jesteśmy na drodze do Boga. W tym roku mogilska, czerwona grupa pielgrzymkowa była najliczniejsza w Członie Nowohuckim XXXIX Krakowskiej Pielgrzymki Diecezjalnej na Jasną Górę. To wielka radość dla nas wszystkich, że tak wielu przez Maryję kieruje swe życiowe drogi do Chrystusa.

Na pielgrzymim szlaku często jest tak, że starsi pielgrzymi pomagają młodym lub dzielą się z nimi swoim doświadczeniem. I nie chodzi tu tylko o przekłuwanie pęcherzy! Każdy pielgrzym i całe grupy pielgrzymkowe zostawiają po sobie ślady. Czasem jest to wydany śpiewnik, książka ze wspomnieniami, artykuł prasowy lub nagrane na różne nośniki audycje radiowe czy telewizyjne. Wszystko po to, by dzielić się doświadczeniem wiary. Dzielić się także doświadczeniem wysłuchania przez Matkę Bożą, Pana Jezusa lub przez Ojca Niebieskiego.

Więcej…
 
"Mogilski Krzyż" czerwiec - sierpień 2019

"A bramy piekielne go nie przemogą". Te słowa skierował nasz Pan ustanawiając Piotra widzialną głową kościoła na ziemi. Rozpoczynam od tych słów, czując ciężar win, jakie obecnie zrzucono na duchownych w naszej Ojczyźnie. Tylko czy chodzi o ukaranie winnych, czy o nową odsłonę walki z Kościołem? Miejmy nadzieję, że wkrótce usłyszymy odpowiedzi na te pytania.

Tymczasem nam, wierzącym brzmią w uszach słowa Chrystusa „A bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). To obietnica Pana. Czy ona się kiedyś sprawdziła? Przypomina o tym w swoim artykule Wincenty Podobiński.

Jesteśmy zatroskani o społeczeństwo. Myślimy o przyszłości naszych rodzin i dzieci. W najbliższym czasie w naszej parafii będą zbierane popisy pod projektem ustawy „Stop pedofilii”. W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęła się pierwsza edycja „Kursu dla rodziców od 0-10 lat”. Od kilku miesięcy spotyka się męska grupa biblijna „Men of Christ”, ale jeszcze nikt nie odważył się o niej napisać. Przy naszej parafii od trzech lat spotyka się „Diakonia Modlitwy” - grupa modlitewna, która w maju po raz pierwszy zaprosiła parafian do udziału w swoim spotkaniu. To działania, które pokazują, że Kościół żyje, działa i ma się coraz lepiej. Odpowiada bez problemów na wyzwania współczesności.

Więcej…