Strona główna Parafia Duszpasterstwo Ministranci i Lektorzy
Ministranci i Lektorzy
Kto to jest ministrant?

Ministrant to ten, który służy Panu Bogu, szczególnie podczas Mszy św. Ministrant pomaga kapłanowi przy ołtarzu, ale jest również chętny do pomocy przed Mszą św. i poza nią. Ministrant jest tym, który daje innym dobry przykład. Ministrant wie i pamięta o tym, że  zachowanie przy ołtarzu jest inne niż w kinie czy na boisku.

Dlatego podczas Mszy św. czy nabożeństwa pięknie się modli, jest skupiony i zaangażowany w liturgię: pilnuje, aby dobrze ustawić kielich na ołtarzu, aby w dobrym momencie zadzwonić dzwonkami, aby prawidłowo podać kadzidło, itp. Ministrant daje także dobry przykład w domu, szkole, na ulicy; jest  pracowity, uczynny, posłuszny i punktualny. Ministrant regularnie przystępuje do spowiedzi (raz na miesiąc), często przystępuje do Komunii świętej, modli się rano i wieczorem, przed i po posiłku.

 
Nasz patron - św. Dominik Savio

Dominik urodził się w wiosce Riva di Chieri w Piemoncie w 1842 r. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Rodzice wychowywali dzieci w głębokim poszanowaniu religii. Dominik już jako pięcioletni chłopiec służył do Mszy św. Dnia 8.04.1849 roku, w Wielkanoc, przyjął pierwszą Komunię świętą. Ze strony księdza proboszcza był to akt wielkiej odwagi, gdyż w owych czasach panowało przekonanie, że do sakramentów należy dopuszczać w wieku znacznie późniejszym.

O dojrzałości duchowej Dominika świadczą postanowienia, jakie napisał z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabożeństwa:

1. będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik,

2. będę święcił dzień święty,

3. moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja,

4. raczej umrę aniżeli zgrzeszę.

Więcej…
 
Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi.

3. Udział Służby Liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

Więcej…