Strona główna Sanktuarium Jan Paweł II w Mogile
Jan Paweł II w Mogile
40. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie-Mogile
Wspomnienie papieskiej wizyty u nowohuckich cystersów.

Uroczysta Msza św., wyjątkowy koncert a także wystawa pamiątkowych fotografii uświetnią obchody 40. rocznicy wizyty Papieża Jana Pawła II w Opactwie Cystersów w Krakowie – Nowej Hucie. Podczas homilii wygłoszonej 9 czerwca 1979 r. w ogrodach opactwa przy ul. Klasztornej Jan Paweł II po raz pierwszy w swoim nauczaniu użył wyrażenia „nowa ewangelizacja”.

Więcej…
 
Od krzyża w Nowej Hucie zaczęła się nowa ewangelizacja
24 maja 2012 r. papież Benedykt XVI skierował słowo do włoskich biskupów, w którym przypomniał wizytę Jana Pawła II w Nowej Hucie w 9 czerwca 1979 r. i zacytował fragmenty jego homilii ze Mszy św. sprawowanej w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (więcej znajdziesz tutaj). Właśnie w Mogile Jan Paweł II po raz pierwszy używa sformułowania "nowa ewangelizacja". Mówił m.in.: Niegdyś ojcowie nasi na różnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyże na znak, że dotarła już do nich Ewangelia, że rozpoczęła się ewangelizacja – i że trwa nienaruszona. Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mogile – w pobliżu Starej Huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie Millennium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama co pierwsza.
 
Wspominając tamten dzień i słowa Papieża zachęcamy do zapoznania się z dotąd niepublikowanym, amatorskim filmem ks. Kazimierza Malagi, dokumentującym wizytę Jana Pawła II w Mogile z perspektywy ołtarza polowego. Na filmie możemy dostrzec m.in. ks. kardynała Josepha Ratzingera.
 
 
Ojciec Święty w Mogile
Dnia 17 września 1978 r. Kardynał Karol Wojtyła wygłosił swoją ostatnią homilię jako Biskup i Metropolita Krakowski w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile podczas uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Przyzywał serdeczną modlitwą Matkę Bożą ze wszystkich Sanktuariów Maryjnych Archidiecezji, gdzie są Jej koronowane obrazy, tu pod Krzyż Jezusa Mogilskiego. A potem mówił: „W szczególny sposób przybywamy tutaj dzisiaj, ażeby polecić Chrystusowi i Jego Matce nowego, kilka tygodni temu wybranego, następcę Piotra, Papieża Jana Pawła I. Pozwólcie, że o tym ostatnim Papieżu, przynajmniej w kilku słowach wspomnę na tym miejscu. (…) Pan Jezus Go wybrał – jest to twarz dobra, serdeczna, ludzka, łatwo się uśmiechająca, bliska. (…) On wziął krzyż Kościoła w świecie współczesnym. (…) Bo nie można wykluczyć Krzyża z dziejów człowieka”. Potem Kardynał Wojtyła kreślił program naszej wspólnoty i jedności z Ojcem Świętym – „poprzez miłość, która daje siłę sprawiedliwości, poprzez szukanie dróg dla Ewangelii w naszym życiu, poprzez szukanie warunków ewangelizacji” – by wreszcie zakończyć mocnym stwierdzeniem: „będziemy wspólnie się zmagać…”.
Więcej…
 
Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy św. w ogrodzie klasztornym w Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile (9 czerwca 1979 r.)
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dziękuję Chrystusowi Ukrzyżowanemu za to, że znów jestem w Jego mogilskim sanktuarium w Nowej Hucie. Za to, że znów jestem tutaj wspólnie z Wami, z Wami, z którymi połączyły mnie całe lata wspólnego budowania Nowej Huty na fundamencie krzyża. Pozdrawiam także wszystkich obecnych tu dzisiaj pielgrzymów, zwłaszcza z Diecezji Tarnowskiej oraz z Diecezji Kieleckiej. Wyrazem Waszej obecności jest osoba celebransa, Biskupa Kościoła tarnowskiego.

A teraz pozwólcie jeszcze, żebym mógł wspólnie z Wami wszystkimi, w naszej nowohuckiej, krakowskiej i polskiej wspólnocie, pozdrowić tylu dostojnych gości nie tylko z Europy, ale i z innych kontynentów: Księży Kardynałów, Arcybiskupów,Biskupów…

Eminentissimi et Excelentissimi, amatissimi Hospites nostri, salvete! Salvete in festivitate, in jubilaeo Sancti Stanislai, Episcopi et Martyris!
Więcej…
 
Pielgrzymka Ojca Świętego do Mogiły we wspomnieniach
W Opactwie Mogilskim zapanowała radość, gdy w lutym 1979 roku o. Opat Bogumił Salwiński oznajmił decyzję Ojca Świętego Jana Pawła II o jego przybyciu do Mogiły dnia 9 czerwca. Z miejsca rozpoczęły się przygotowania. Mnie powierzono oprawę liturgiczno-wokalną. Ze znalezieniem ochotników i ochotniczek nie miałem trudności. Kameralny zespół instrumentalny już istniał i pracował pod kierownictwem p. mgr. Zbyszka Sobeńki. Należało jeszcze skompletować scholę śpiewaczą, ale i z tym nie było trudności. Na początku maja grupa wokalna rozpoczęła próby 2-3 razy w tygodniu w liczbie prawie 150. uczestniczek. Trzon scholi stanowiły dziewczęta – oazowiczki starsze i młodsze, ale wiele innych dziewcząt i nauczycielek dołączyło ze swoimi dobrymi głosami. Ponadto chętnie przyjęli zaproszenie do recytacji odpowiednich tekstów religijno-patriotycznych p. Maria Przybylska i p. Marek Chodorowski, aktorzy krakowscy. Pod koniec maja przygotowania dobiegały końca. Najdłużej trwała budowa gigantycznego ołtarza na północnej ścianie bazyliki.
Więcej…
 
Jak pamiętam ten dzień? Ojciec Święty w Mogile
Opactwo cystersów w Mogile pod Krakowem istnieje od XIII w. Biskup Krakowski Iwo Odrowąż sprowadził tutaj cystersów w 1222 r. Zakonnicy zbudowali kościół i klasztor i nazwali go – nawiązując do pobliskiego Kopca-mogiły Wandy – „Clara Tumba”, czyli Mogiła.
 
W kościele klasztornym znajduje się cudowny wizerunek Ukrzyżowanego Pana Jezusa. Wokół Krzyża wisi mnóstwo wotów składanych przez wieki. Do Sanktuarium Mogilskiego ciągnęły liczne pielgrzymki, zwłaszcza na uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września. Nawiedzali to miejsce królowie polscy, sławni rycerze i wodzowie. W czasie klęsk żywiołowych przybywali w procesji do Pana Jezusa w Mogile mieszczanie krakowscy. Nawiedzali to Sanktuarium biskupi ze wszystkich stron Polski.
Więcej…
 
Nowa Huta, Mogiła i łaskami słynący Krzyż zawsze bliskie Papieżowi
Fot. Jan ZychSanktuarium Mogilskie było bliskie sercu Karola Wojtyły, także wtedy, gdy pełnił posługę pasterską jako następca św. Piotra – to do Mogiły skierował swoje kroki w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Podczas kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny (w 1999 roku), dnia 15 czerwca Jan Paweł II miał sprawować Eucharystię na krakowskich Błoniach m.in. przy cudownym wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego z Mogiły, jednak uniemożliwiła mu to choroba. Wówczas ks. Kard. Franciszek Macharski na zakończenie Mszy św. odczytał pozdrowienie przygotowane przez Jana Pawła II. W pozdrowieniu Papież wspomina również Sanktuarium w Mogile:

Odprawiałem tę Mszę św. pod krzyżem mogilskim. Ileż on wywołuje wspomnień! Jak wiele zawdzięcza Kościół krakowski sanktuarium w Mogile, które przez wiele lat było jedynym miejscem duszpasterstwa dla powstającej Nowej Huty, zagrożonej ateizacją. Dziś jest matką wielu parafii w obu nowohuckich dekanatach. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Nowej Huty. (…) Z serca błogosławię kapłanom diecezjalnym i zakonnym, którzy nie szczędzą sił wypełniając swoją pasterską misję wśród tego ludu. Tym błogosławieństwem obejmuję również zakonników i zakonnice ze wszystkich wspólnot zakonnych Krakowa.

(“L’Osservatore Romano wydanie polskie” 8/1999, s. 100)
Więcej…
 
Na fundamencie Chrystusowego krzyża
Nowa Huta, najważniejsza inwestycja stalinowskiego planu 6-letniego, miała być miastem bez Boga. W planach nowego miasta nie przewidziano budowy kościoła. Tutaj miał się wykuwać nowy człowiek, budowniczy komunistycznej Polski. To dla niego w hotelach robotniczych organizowano tzw. „czerwone kąciki”, w których partyjni agitatorzy opowiadali o Leninie i osiągnięciach stalinowskiej Rosji. To dla tego człowieka wydawano tygodnik „Budujemy Socjalizm”, w którym na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc nie było ani jednego zdania nawiązującego do najważniejszych świąt chrześcijaństwa. Były za to sprawozdania z bicia kolejnych rekordów we współzawodnictwie pracy.
 
To, że Nowa Huta nie stała się miastem ateistycznym, w dużej mierze zawdzięczać należy postawie krakowskiego metropolity, ks. Kard. Karola Wojtyły, który już jako papież Jan Paweł II, w trakcie swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, odwiedził także Nową Hutę i modlił się u stóp mogilskiego Krzyża. To on w czasach pasterzowania krakowskiemu Kościołowi uparcie odwiedzał place budowy nowohuckich świątyń, gdzie przy polowych ołtarzach, w mroźne i śnieżne noce odprawiał pasterki, a o świcie wielkanocnych poranków prowadził procesje rezurekcyjne – najpierw na budowie kościoła w Bieńczycach, później w Mistrzejowicach i na Wzgórzach Krzesławickich.
Więcej…
 
Odżywają wspomnienia! Słowo Ks. Kard. Stanisława Dziwisza (18 IX 2005 r.)

Drogi Księże Biskupie,

Czcigodny Ojcze Opacie i drodzy Ojcowie Cystersi, stróże tego Sanktuarium Krzyża Chrystusowego,

W imieniu Kościoła krakowskiego i wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości serdecznie dziękuję za obecność i posługę słowa Księdzu Biskupowi sandomierskiemu.

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Podejmując biskupią służbę powiedziałem, że z Bożą pomocą pragnę prowadzić umiłowany Kościół krakowski tymi drogami, które mu wskazał jego wielki Pasterz – ks. kard. Karol Wojtyła. Pielgrzymowanie jego śladami przyprowadziło nas dziś do Sanktuarium Krzyża Chrystusowego. Jestem głęboko wdzięczny Ojcu Opatowi nie tylko za życzliwe przyjęcie arcybiskupa-pielgrzyma, ale przede wszystkim za obecność Krzyża Mogilskiego na ołtarzu Mszy świętej, którą rozpocząłem moją pasterską służbę.
Więcej…
 
Pamiątka po Janie Pawle II
Tak, jak przez lata do mogilskiego sanktuarium przybywali metropolici Archidiecezji Krakowskiej na doroczny odpust, a zwłaszcza w niedzielę na sumę odpustową, tak też mogilskie uroczystości swoją obecnością i modlitwą uświetnił następca ks. kardynała Franciszka Macharskiego - ks. arcybiskup (obecnie kardynał) Stanisław Dziwisz, najbliższy przyjaciel i współpracownik Jana Pawła II. Dnia 18 września 2005 r., podczas celebracji Mszy św. odpustowej Metropolita skierował słowa do zebranych czcicieli Chrystusowego krzyża, oraz ofiarował cenną relikwię dla naszego sanktuarium.
 
Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, jako wykonawca testamentu Jana Pawła II, po śmierci papieża miał za zadanie rozdysponować przedmiotami pozostałymi po Słudze Bożym. Jedną z takich rzeczy były krzyże pektoralne - krzyże, które noszą na piersiach biskupi, kardynałowie i papież. Jeden z nich, pamiątka i relikwia po polskim papieżu, została właśnie ofiarowana dla sanktuarium, gdzie Karol Wojtyła tak często pielgrzymował. Krzyż ten został zawieszony przy cudownym wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego po lewej stronie, w małej gablotce.
 
o. Krzysztof Jankosz OCist
 
Ludzie wielcy nie dają się łatwo sportretować - pomnik Jana Pawła II przed bazyliką cystersów w Mogile
Fot. Adam GryczyńskiZorganizowanie wystawy poświęconej 25. rocznicy obecności Jana Pawła II w Sanktuarium Mogilskim oraz rocznica jego odejścia do domu Ojca zainspirowały członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej do podjęcia inicjatywy budowy pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w obrębie Sanktuarium Krzyża św. w Krakowie-Mogile. Przychylność Proboszcza naszej Parafii i Opata mogilskiego, zaangażowanie członków Akcji w realizację trudnego zamierzenia, doprowadziły do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na ten cel. Dzięki ofiarności Parafian i Pielgrzymów, udało się zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych, które stanowią część kosztów budowy monumentu, którego głównym fundatorem jest Konwent ojców cystersów. Przedstawiciel Akcji uczestniczył w pracach komisji konkursowej, której zadaniem było wyłonienie najlepszego projektu do realizacji. O. Mateusz Kawa OCist, konsultant reprezentujący Opata, czynnie wspierał Autora pomnika w pomyślnym zakończeniu wszystkich zamierzonych prac.
 
 
Rozmowa z Markiem Kordyacznym, artystą rzeźbiarzem, adiunktem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autorem projektu pomnika Jana Pawła II przez bazyliką w Mogile:
 
Brałem udział w konkursie, w którym uczestniczyły jeszcze trzy osoby. Zebrała się Komisja, było rozstrzygnięcie i ogłoszenie werdyktu. Wygrałem konkurs na wykonanie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który stanąć miał na dziedzicu przed bazyliką. Do konkursu zaprezentowałem miniaturę całej postaci z krzyżem i w dużym powiększeniu studium głowy, gdyż taki był wymóg konkursu. Twarz Jana Pawła II, jego postawa i strój miały odzwierciedlać postać z okresu pielgrzymki do Sanktuarium Krzyża św. w Mogile. Jest to dotychczas największa moja realizacja, którą wykonałem osobiście.
Więcej…
 
Nowa Huta - nowa ewangelizacja
Pokolenia wyrosłe w Nowej Hucie były i są nadal świadkami i uczestnikami starcia dwóch potężnych sił. Z jednej strony był to projekt zbudowania socjalistycznego ustroju, którego wyrazem miało być nowe miasto – bez Boga, bez Kościoła i kościołów. Z drugiej strony w obronie krzyża stanęli wierni ze swoimi duchownymi. Starcie było nieuniknione! Dzięki temu w Nowej Hucie mamy ulicę Obrońców Krzyża. Nieustraszony Biskup Krakowski Karol Wojtyła na przemyślaną indoktrynację oraz inwigilację odpowiedział autorskim programem nowej ewangelizacji. Śmiało można powiedzieć, że odpowiedzią Kościoła na Nową Hutę była nowa ewangelizacja.

9 czerwca 1979 roku Jan Paweł II przekroczył bramę Opactwa Cystersów w Mogile i stał się gościem nas wszystkich – mieszkańców Nowej Huty. Pozostał od tego momentu w sposób szczególny obecny w sercach tych, którzy nigdy nie pogodzili się z jej powstaniem, tych, którzy ją budowali i którzy teraz tworzą w niej nową, niepodległą, ojczystą rzeczywistość. W taki sposób Jan Paweł II stał się patronem Nowej Huty i nowej ewangelizacji. Stał się opiekunem nas wszystkich.

o. dr Piotr Chojnacki OCist, Opat Mogilski, Opat Prezes Polskiej Kongregacji Zakonu Cysterskiego
 

Nowa Huta - nowa ewangelizacja. Jan Paweł II w Mogile, red. A. Gryczyński, W. Zakrzewski, K. Jankosz, Kraków 2009. Album zawiera teksty związane z Ojcem Świętym Janem Pawłem II i jego wizytą w Mogile oraz dokumentację zdjęciową.