Strona główna Zwiedzanie Freski Samostrzelnika
Freski Samostrzelnika


500 - lecie twórczości Stanisława Samostrzelnika 1506 - 2006

Ks. Bolesław Przybyszewski w oparciu o archiwa dowodzi, że Samostrzelnik pochodził z jednej z wielu krakowskich rodzin mieszczańskich. Nazwisko to o zupełnie polskim brzmieniu,stanowiło pierwotnie nazwę zawodu oznaczającą wytwórcę kusz i łuków. Jego rodzicami byli Piotr i Anna Samostrzelnikowie mieszkający w Krakowie w dworcu cysterskiego opata z Koprzywnicy. Stanisław wstąpił do klasztoru Cystersów w Mogile (Clara Tumba), stąd określenie "brat Stanisław z Mogiły".

Już w roku 1506 działał jako malarz. W następnych latach uprawiał wszystkie rodzaje malarstwa: sztalugowe, ścienne i książkowe. Zachowało się siedem sygnowanych przez niego rękopisów iluminowanych oraz polichromie w klasztorze mogilskim również częściowo sygnowane. O tym, że malował obrazy sztalugowe wiemy tylko z przekazów archiwalnych. Nauczył się rzemiosła malarskiego prawdopodobnie w klasztorze mogilskim, gdzie w XV i XVI wieku uprawiano zarówno iluminatorstwo, jak i malarstwo ścienne.

Więcej…
 
Spotkania z kulturą Renesansu w Opactwie Mogilskim
Stowarzyszenie Willi Decjusza w Krakowie organizuje kolejny już raz "Spotkanie z kulturą Renesansu". 28 listopada 2010 r. (niedziela) o godzinie 10.30, 12.00 oraz 13.30 można było bliżej zapoznać się z freskami Samostrzelnika w bazylice oraz na krużgankach.

Te naścienne malowidła powstały w latach 1538-1541 i są ostatnim dziełem najsłynniejszego iluminatora w historii mogilskich cystersów. Stanisław Samostrzelnik - cysters z Opactwa w Mogile - dekorował wiele kodeksów rękopiśmiennych. Większość z nich znajduje się poza Krakowem. Dlaczego tak się stało? Powodów jest kilka, ale o tym najlepiej opowie zwiedzającym p. Aleksandra Grochal - historyk sztuki i konserwator zabytków. Kilka lat temu, pod kierunkiem prof. Zalewskiego podjęła się restauracji malowideł w naszych krużgankach. Dzisiaj można oglądać je w całej krasie.

(wz)
 

Film Stowarzyszenia Willa Decjusza pt. "Opactwo Cystersów w Mogile i Lamus w Branicach" (studyjna wizyta w Opactwie Cystersów w Mogile oraz w rezydencji Branickich).