Strona główna Zwiedzanie Bazylika i klasztor
Bazylika i klasztor


Wirtualne zwiedzanie Opactwa

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszego Opactwa! Jest to doskonała propozycja dla tych, którzy jeszcze nigdy tu nie byli (jako zachęta do osobistego odwiedzenia klasztoru), a nasi stali bywalcy mogą z bliska zobaczyć to, co nie zawsze dostrzegalne w świątynnym półmroku i rzadko dostępne za klasztorną klauzurą... Panoramy wykonał Paweł Krzan. Na początek proponujemy kaplicę z łaskami słynącym wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego. Miłego zwiedzania!

     

 

Więcej…
 
Bazylika Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile

Przybycie cystersów do Mogiły oraz budowę kościoła i klasztoru datuje się na rok 1222. Świątynia została wzniesiona wedle reguł Zakonu, na planie krzyża łacińskiego, w stylu romańsko - gotyckim cysterskim, przy użyciu cegły i kamienia, zgodnie ze średniowiecznym zwyczajem głównym ołtarzem skierowana ku wschodowi. Kościół konsekrowano 5 V 1266 r. i poświęcono Matce Bożej Wniebowziętej i św. Wacławowi. Pierwotne sklepienie nawy głównej po wielkim pożarze kościoła w 1708 r. zostało odbudowane w stylu barokowym. Fasadę i kruchtę kościoła przebudował w 1780 r. Franciszek Mosler z Opawy.

Pierwotnie ściany kościoła nie posiadały tynku. Za czasów opata Erazma Ciołka cały kościół wewnątrz otynkowano, a brat Stanisław Samostrzelnik (cysters mogilski) w latach 1536-1538 wymalował sceny biblijne Zwiastowanie w prezbiterium oraz Ukrzyżowanie nad zakrystią) i ornamenty roślinne. Freski w kaplicy Krzyża Św. pochodzą z XVIII w. i przedstawiają starotestamentowe zapowiedzi ofiary krzyżowej Chrystusa. Malowidła sklepienia nawy głównej i naw bocznych wykonał Jan Bukowski (+ 1943).

Więcej…
 
Mogilskie ograny (remont generalny 2006 r.)
Prace rozpoczęte w styczniu 2006 r. mają na celu gruntowne odnowienie całości instrumentu (dodajmy: nie do końca szczęśliwie przebudowanego w 1989 r.). Obecne organy, zbudowane w latach 20. XX wieku, mają 36 głosów rejestrowych, rozmieszczonych w dwóch manuałach ręcznych i jednym nożnym – tzw. pedale, czyli są jednym z większych instrumentów w Krakowie (ok. 2400 piszczałek). Można spokojnie stwierdzić, że są w pierwszej dziesiątce, a nawet w pierwszej piątce.
 
Większość głosów to wspaniale brzmiące piszczałki o romantycznym charakterze; całość jest zakomponowana w pięknej, XVIII-wiecznej szafie organowej. Bez obawy twierdzę, iż jest to jeden z najefektowniejszych prospektów organowych w Krakowie.
Więcej…
 
Perła gotyku krakowskiego. Retabulum z ołtarza katedry wawelskiej
Rekonstrukcja retabulumObecna nastawa ołtarza głównego, która znajduje się na ścianie wschodniej prezbiterium w bazylice w Mogile, pochodzi z początku XVI w. W połowie XVI w. konwent cystersów w Mogile starał się o umieszczenie w tym miejscu bardziej okazałej i starszej od obecnej nastawy ołtarzowej, czyli retabulum, pochodzącego z XV wieku z katedry wawelskiej.
 
W latach 1460-1463 dla katedry wawelskiej wykonano nowe retabulum ołtarzowe, które umieszczono w prezbiterium katedry nad głównym ołtarzem. Prawdopodobnie jego autorami byli artyści z Dolnego Śląska, a fundatorem był albo król Polski, albo biskup krakowski, Jakub z Sienna.
 
Brakuje dokumentów ilustrujących dzieje oraz program ikonograficzny tego retabulum, dlatego wiele zagadnień dotyczących tego dzieła sztuki pozostaje w sferze hipotez postawionych przez badacza tego ołtarza, J. Gadomskiego.
Więcej…